смарт-карт рішення під ключ
UA

Політика у сфері якості

Політика ТОВ «Підприємство «Пластик Карта»» у сфері менеджменту якості орієнтована на якомога повне задоволення та передбачення найвимогливіших запитів споживачів, обов’язкове дотримання всіх вимог стандартів та нормативної документації щодо продажу та виробництва ідентифікаційних пластикових карток для фінансового та телекомунікаційного застосування, які відповідають техніко-економічним показникам та показникам надійності, найвищого світового рівня, досягнення на внутрішньому і міжнародному ринках репутації виробника продукції стабільно високої якості.

Колектив підприємства повинен добиватися того, щоб продукція ТОВ «Підприємство «Пластик Карта»» завжди асоціювалась з поняттям висока якість та викликала бажання її придбати.

Для формування політики у сфері якості керівництвом ТОВ «Підприємство «Пластик Карта»» визначені наступні головні цілі:

Стосовно споживачів: Ми повинні надавати споживачеві точно в строк продукцію високої якості та надійності, миттєво реагувати на всі запити й сподівання з метою їх максимального задоволення та створювати умови для подальшого довгострокового співробітництва.

Стосовно менеджерів: Ми зобов’язані забезпечити професійне зростання менеджерів шляхом актуалізації знань, створити умови для розвитку та реалізації їх творчих здібностей скрізь прозору систему процедур та процесів на підприємстві.

Стосовно персоналу: Ми повинні забезпечити цікаву, стабільну роботу, конкурентоспроможну заробітну платню, постійно вдосконалювати умови праці, прикладати максимальні зусилля для того, щоб наші співробітники відчували себе комфортно, були прихильниками

підприємства, розуміли значущість робіт, що виконують, та використовували усі можливості для професійного та кар’єрного росту, шляхом опанування суміжних професій та актуалізації знань.

Стосовно постачальників: Ми - підприємство, яке забезпечує довгострокові, економічно взаємовигідні та надійні партнерські відносини, які ґрунтуються на довірі та повазі до своїх партнерів.

Стосовно держави: Ми маємо бути підприємством, що стабільно розвивається, зміцнює соціально-економічні умови в регіоні та державі, неухильно дотримується вимог вітчизняного та міжнародного законодавства, та підвищує прозорість та передбачуваність бізнесу.

Стосовно суспільства: Ми - партнер суспільства у вирішенні соціальних питань регіону та у забезпеченні зайнятості населення. Ми виконуємо вимоги щодо якості продукції та дотримуємось природоохоронного законодавства.

Стосовно конкурентів: Ми зобов’язуємося дотримуватися відчуття такту по відношенню до конкурентів з метою підтримки цивілізованої конкуренції та висловлюємо згоду щодо співробітництва в разі потреби.

Для досягнення поставлених цілей на підприємстві впроваджена та підтримується у робочому стані система менеджменту якості, яка розроблена на основі міжнародного стандарту ISO 9001.

Для визначення ефективності функціонування системи менеджменту якості плануються та здійснюються перевірки, відповідно до результатів перевірки оперативно приймаються коригувальні дії.

Керівництво ТОВ «Підприємство «Пластик Карта»» зобов’язується й надалі приділяти увагу розвитку та вдосконаленню системи менеджменту якості.